Detta är Bennani Consulting

Bennani Consulting (firma) verkar för att för att IT-användare med olika typer av funktionsnedsättningar själva ska kunna använda en webbplats, samt administrera en tillgänglig webbplats. Visionen är att alla, oavsett förmåga och förkunskaper, ska kunna använda olika typer av IT-tjänster.

Bennani Consulting tillhandahåller även ett stort utbud av olika tillgänglighetstjänster. Du kan få hjälp med utbildning av redaktörer och webbutvecklare, tillgänglighetsrevisioner samt användartester tillsammans med testpersoner som har någon form av funktionsnedsättning.

Du kan även få hjälp att skapa tillgängliga PDF-dokument.

Sedan starten 2002 har Bennani Consulting haft flera större och mindre kunder, såsom SJ, Sveriges Radio, Vattenfall, Hjälpmedelsinstitutet, Kungliga slottet och Skandiabanken.

Ilias Bennani, som är ensam ägare av Bennani Consulting  har studerat till högskoleingenjör inom datateknik på KTH och har flera års erfarenhet av såväl systemering som projektledning, såväl ifrån olika konsultföretag som i det ideella föreningslivet. Ilias Bennani har flera års erfarenhet av att hålla olika typer av föredrag och utbildningar inför såväl större som mindre grupper.