Skapa tillgängliga PDF-dokument utifrån befintliga dokument

Så, er webbplats följer webbriktlinjer.se, ni har arbetat med Sökmotoroptimering och ni har genomfört användbarhetstester av er webbplats. Det är bra, men hur jobbar ni med tillgängligheten och sökmotoroptimeringen för era PDF-dokument?

Jag skapar tillgängliga PDF-dokument utifrån era befintliga förlagor. Det spelar i stort sett ingen roll viket format ni använder idag; PDF, Word, Indesign osv. Jag bygger tillgängliga PDF-dokument utifrån i stort sett viket dokumentformat som helst.

Det som i första hand avgör pris och leveranstid är antalet sidor per dokument samt hur komplext ett dokument är. Består dokumentet av flera rubriker, bilder och kanske bakgrundsbilder på varje sida så tar det lite längre tid att tagga upp på rätt sätt.

Arbetsordning: Så jobbar jag med era PDF-dokument

  1. Maila samtliga PDF-dokument som skall göras tillgängliga till ilias@bennani.se
  2. Jag går igenom dina dokument och gör ett estimat kring hur lång tid arbetet kommer ta. Faktorer som spelar roll är bland annat antalet sidor, om läsordningen är korrekt, om bilder, rubriker och andra delar är taggade på rätt sätt.
  3. Jag återkommer senast nästa arbetsdag med en offert. I samband med offerten bokar vi även ett kort digitalt möte där vi går igenom era PDF-dokument och vad som måste göras.
  4. Jag rättar PDF-dokumenten i enlighet med era önskemål.
  5. Ett externt företag kontrollerar att dokumenten är taggade på rätt sätt.
  6. Ni får tillbaka era dokument, men nu som tillgängliga PDF-filer

Maila era dokument till ilias@bennani.se
Jag återkommer inom 24 timmar med ett kostnadsförslag.