Kostnadsfri analys av tillgängligheten i ditt PDF-dokument

Adobe Acrobat kan hjälpa dig kontrollera tillgängligheten i dina PDF-dokument, men du ska aldrig lita på automatiska kontroller. Låt istället en användare med hjälpmedel kontrollera PDF-dokumentet.

Den inbyggda tillgänglighetskontrollen i Adobe Acrobat kan i bästa fall ge dig en fingervisning om tillgängligheten i ditt PDF-dokument. Tyvärr så visar den inbyggda kontrollen i Adobe Acrobat ofta att ett dokument är tillgängligt och följer Adobes riktlinjer för tillgänglighet, även om dokumentet innehåller flera brister.

Vi låter användare med olika typer av hjälpmedel kontrollera ditt dokument.

Analytiker med en egen funktionsnedsättning går igenom ditt PDF-dokument och analyserar vad som fungerar och vad som måste åtgärdas. Resultat samt förslag på åtgärder presenteras i en lättbegriplig skriftlig rapport.

Denna tjänst är helt kostnadsfri utan några förpliktelser överhuvudtaget!

Så här går det till:

  1. Maila ditt PDF-dokument till ilias@bennani.se
  2. En analytiker går igenom ditt PDF-dokument för hand och kontrollerar hur lätt det är att läsa dokumentet med ett sk skärmläsningsprogram.
  3. Du får ut en kortfattad och lättläst rapport med information om eventuella brister, dess effekter samt hur du åtgärdar dessa brister.
  4. Ditt PDF-dokument raderas så fort du har fått en återkoppling.

Låt erfarna analytiker göra en kostnadsfri analys av tillgängligheten i ditt PDF-dokument

Alla analyser görs för hand. Dessa erfarna PDF-analytiker är personer som själva har någon form av funktionsnedsättning och som därför är vana vid att kontrollera hur lätt det är att läsa PDF-dokument. Arbetet baseras på Adobes riktlinjer för tillgängliga PDF-dokument.

Fördelar för dig:

  • Du vet att ditt PDF-dokument verkligen fungerar för personer med funktionsnedsättningar.
  • Hittar vi några brister så förklarar vi det på ett sätt så att alla kan förstå, oavsett förkunskaper.
  • Muntlig och skriftlig återkoppling inom 24 timmar.
  • Inga automatiska rapporter med felmeddelanden i stil med “The key CIDSet is required but missing”.
  • Tillgänglighetsanalysen är helt kostnadsfri utan krav på att köpa något.
  • Ditt PDF-dokument raderas efter genomförd kontroll och avrapportering.