Vanliga frågor om tillgängliga PDF-dokument

Jag har arbetat med tillgängliga PDF-dokument sedan 2002. Här svarar jag på de vanligaste frågorna kring PDF och tillgänglighet.

Saknar du någon fråga? Skriv till kontakt@bennani.se så publicerar jag svaret här så snart jag kan.

Varför behövs tillgängliga PDF-dokument överhuvudtaget?

En stor del av de som läser dina PDF-dokument har någon form av funktionsnedsättning, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller någon annan funktionsnedsättning. Dessa personer behöver i regel någon form av hjälpmedel för att kunna navigera i samt ta del av ditt dokument. Om du slarvar med tillgängligheten så kommer dessa läsare att få det svårt att ta del av den information du valt att publicera.

Går det att få PDF-dokument som är 100% tillgängliga?

Nej. Det är flera faktorer som avgör hur tillgängligt ett PDF-dokument är. Olika hjälpmedel (till exempel skärmläsare) är olika bra på att tolka informationen i ett PDF-dokument. Olika versioner av läsprogrammet Acrobat Reader är dessutom olika bra på att lämna ifrån sig informationen till de olika hjälpmedelsprogrammen. Slutligen är personens kompetens kring hanteringen av de olika programmen och hjälpmedlen avgörande för hur lätt det är att läsa ett PDF-dokument.

Vad ska jag tänka på när jag skapar tillgängliga PDF-dokument?

Det viktigaste du ska tänka på är:

 • Märk upp rubriker på rätt sätt.

  En text i fetstil och större typsnitt är INTE en rubrik!

 • Märk upp bilder med lämpliga bildbeskrivningar.

  Du ska kunna förstå vad bilden föreställer även om du inte kan se själva bilden.

 • Se till att läsordningen är korrekt.

  Hjälpmedelsprogrammen läser upp texten i den ordning du lade in den på sidan, inte i den ordning den visas på skärmen. Detta går att rätta i efterhand.

 • Dölj bakgrundsbilder och annan information som upplevs som störande eller som inte tillför någon information.

  Bakgrundsbilder är förvisso vackra att se på men dessa tillför egentligen inga fakta.

Hur är det med inscannade bilder som sparats som PDF, kan dessa PDF-filer bli tillgängliga?

Det är omöjligt att märke upp en inscannad bild på samma sätt som med ett vanligt PDF-dokument som består av text. I dessa fall måste man använda ett OCR-program för att göra om bilden till redigerbar text. Alternativt så kan man försöka få tag i den digitala förlagan som förhoppningsvis skapades i Word. Handskriven text går därmed aldrig att göra tillgänglig. I dessa fall får man skriva in texten för hand, spara texten som PDF och därefter märka upp PDF-dokumentet.

Vilket är det bästa sättet att kontrollera om en PDF-fil är tillgänglig?

Det bästa sättet är alltid att låta användare med olika typer av funktionsnedsättning ta del av innehåller i ditt PDF-dokument.

Vilka andra skäl – vid sidan av personer med funktionsnedsättning – finns det att göra ett dokument tillgängligt?

 1. En inscannad bild som sparats som PDF är omöjlig att söka i. Detta gäller för såväl sökfunktionen i Acrobat Reader som när Google ska indexera innehållet på din webbplats. Inscannade bilder som du publicerar på din webbplats kommer med stor sannolikhet få mycket färre – om ens några – läsare.
 2. Ett PDF-dokument som inte är uppmärkt blir bara en enda stor textmassa. Det är mycket svårare att navigera i ett sådant dokument då detta i regel saknar innehållsförteckning. Även Google får svårt att indexera filen och kommer därmed placera din PDF långt bak i sökresultatet.